O společnosti

Firma byla založena v roce 1998. V počátcích jsme se soustředili na poradenskou činnost v rybářství a chov ryb pro ověřování vlastních inovovaných metod chovu. V rybníkářství se dlouhodobě specializujeme především na chov plůdku kapra. Chovu ryb a rybníkářství se věnují naše samostatné stránky www.fish-export.eu.

V roce 2007 jsme zahájili aktivity v oblasti inženýrské činnosti ve vodním hospodářství, zejména pak v rybníkářství.

S ohledem na zkušenosti z úseku povodňové ochrany z minulého zaměstnání z uplynulých 5ti let jsme rozšířili záběr firmy i na povodňovou ochranu, zejména pak tvorbu povodňových plánů a integraci stávajících plánů do systému POVIS. Jelikož jsou povodně stále častějším jevem, snažíme se rozvíjet zejména v tomto oboru a v oblasti provozu rybníků, jež s povodněmi velmi úzce souvisí. V posledních letech jsme se podíleli na tvorbě a aktualizaci několika zásadních projektů oblasti digitálních povodňových plánů na regionální i celorepublikové úrovni.